Ankilozan Spondilit

Ankilozan spondilit (AS); spondiloartropatiler içerisinde en sık görülen, nedeni tam olarak bilinemeyen, Human Lökosit Antijen (HLA) B27 ile ilişkili, özellikle omurga ve sakroiliak eklemleri etkileyen, kronik, sistemik, inflamatuar,  romatizmal bir hastalıktır.

Ankilozan Spondilit sıklıkla 40 yaşından önce bulgu vermeye başlar. Tipik olarak ilk belirtisi erken ergenlik ve adölesan dönemde başlayan inflamatuar bel ağrısıdır.  Bel ağrısına ek olarak omurgadaki inflamasyona bağlı olarak omurga hareketlerinde kısıtlanmalar görülür. Bazen ilk belirti eklem dışı kaynaklardan gelebilmekte özellikle çocukluk çağında akut anterior üveit (gözde uvea tabakasının iltihabı) ve entezit (aşil tendonu ve ayak tabanındaki iltihabi ağrı )  sıklıkla ilk belirti olabilmektedir . Ankilozan Spondilit’te görülen karekteristik semptomlar omurga  inflamasyonu ve/veya omurgadaki hasarlanmaya ek olarak omurgada tutukluk ile omurga hareketlerinde azalmadır.

Fizik muayenede omurga hareketlerinde ve göğüs ekspansiyonunda kısıtlanma görülmesi  temel bulgulardandır. Omurga hareketlerindeki kısıtlanma ankilozun derecesi ile orantısız olabilmektedir çünkü ankilozan spondilite ek olarak gelişen kas spazmı da hareket kısıtlılığına yol açabilmektedir.

Sakroiliak eklemde ağrı, doğrudan basınçla veya hareketlerle ortaya çıkabilmekte fakat bu ağrının varlığı sakroileit için güvenilir bir belirteç olmamaktadır.

Tedavi edilmeyen ağır vakaların postüründe karakteristik değişiklikler gözlenebilmektedir. Bunlar; lomber lordozun (belin nötral kavisinde azalma) kaybı, kalçada atrofi, abartılı torakal kifoz ve baş önde postürüdür . Uluslararası Spondiloartropati Değerlendirme Topluluğu’nun (ASAS), özellikle AS’li hastalarda ve genel inflamatuar bel ağrısı olan hastalarda değerlendirmede kullanılmasını önerdiği ölçüm yöntemleri bulunmaktadır. Bunlar, Ankilozan Spondilit hastalarının postür analizi sırasında değerlendirilmesi gereken parametrelerdir.

ANKİLOZAN SPONDİLİT’ DE DEĞERLENDİRME  VE POSTÜR ANALİZİ

AS’de egzersizin etkilerinin ve klinik tablonun gidişatının takibi açısından düzenli aralıklarla postür analizi yapılması tavsiye edilmektedir. Uluslararası Spondiloartropati Değerlendirme Topluluğu’na(ASAS) göre ;

  • Modifiye Schober Testi
  • Göğüs Ekspansiyonu
  • Oksiput- Duvar , Tragus- Duvar mesafesi
  • Omurganın lateral fleksiyonu değerlendirmede kullanılmalıdır.

Tüm bunlara ek olarak parmak ucu yer mesafesi, gonyometrik ölçümler ve 4 yönlü fotoğraf çekimi içeren analiz programlarıyla Ankilozan Spondilitli birey takip edilebilir.

Ankilozan Spondilit &  Klinik Pilates      :

2019 yılında yayınlanan güncel bir çalışmada*;

1 yıl süreyle , haftada 2 gün 11 ankilozan spondilitli birey klinik pilates eğitimi almış bir fizyoterapist gözetiminde klinik pilates seanslarına alınmışlar ve elde edilen sonuçlara göre ;

 Bath Ankilozan  Spondilit  Functional Index (BASFI) anketi,  Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite Indeksi  (BASDAI), göğüs ekspansiyonu ve parmak ucu- yer mesafesinde artış sağladığı bulunmuş ve klinik pilatesin Ankilozan Spondilit semptomlarını azaltma ve iyileştirme açısından tavsiye edilebilir olduğu bulunmuştur.

* https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31397578

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir